الف-پیرامون امامت وولایت وحق خلافت امام علی(ع)

-ولايت علي(ع)درقرآن كريم وسنت پيامبر(ص)علامه عسگري دانشگاه اصول دين

-چهل دلیل درامامت امیرالمومنین محمدحسین صفاخواه نشرابرون

-"اشهدان علیاولی الله دراذان"سیدعلی شهرستانی ترجمه:سیدهادی حسنی-دریا

-سفینه علوی محمدحسین صفاخواه نشرابرون پیرامون امامت علی(ع)

-سری درآیات ولایت وامامت سلسله مباحث آیه الله یثربی ج۲ محمدجوادخلیلی

-خلافت وولایت حضرت علی(ع)  ابراهیم پیشوائی ملایری   نشرطلیعه سبز

-تحقیقی پیرامون امامت عامه وخاصه-علی(ع)-حبیب طاهری جنبه های قرآنی

-النصوص دلایل ولایت علی(ع) ازاهل سنت محمدرضا آقادادی  نشردلیل ما 

-ولایت وامامت امام علی درقرآن  نشردهاقان

-اثبات ولایت امیر  ازقرآن وسنت  2جلد  عبدالصمدساکی   طوبای محبت

-دوستی امیرمومنان وشیعیان او محمدجوادمحمدی دفترنشرحبیب

-شیعیان علی(ع)ازنگاه پیامبر(ص)محمدحسن زمانی بوستان کتاب

-امام شناسی سیدمحمدحسین حسینی طهرانی انتشارات حکمت

-معنای مولا جوادمحدثی مرکزپژوهشهای فارسی غدیر

-حق باعلیست مهدی فقیه ایمانی

-اقراربه علی(ع)ازصبح ازل تاشام ابد  سیدمحمدعلوی طباطبائی نشرراه یافتگان

-پیمان وپایداری خلافت الهی امیرالمونین وچگونگی مواجهه باآن عبدالعلی موحدی

-امیرالمومنین علی(ع)وصی وجانشین رسولخدا(ص)سیدهادی ولائی نشرمنیر

ب-پیرامون غدیرخم:

-غديردرقرآن وقرآن درغدير3جلدي محمدباقرانصاري

-علی ازغدیرتاشهادت    آئینه زمان

-پرتوی ازغدیر(دراثبات امامت وولایت ازکتب اهل سنت)مهدی حائری تهرانی-هجرت

-چهل حدیث ولایت وغدیر معاونت فرهنی وزارت ارشاد)وزارت کشور

-جانشین محمد(حدیث غدیر)موسسه درراه حق

-انوارولایت درخطبه غدیر رضااصلانی

-هزارویک نکته درباره غدیر وفضایل امیرالمومنین ملک محمدی

-هزارنکته ازالغدیر رضامعراجی(اشعار)نشرحبیب

-آخرین نمازپیامبر مرتضی عسکری  ابرون پیرامون انتخاب علی

-خطبه غدیر محسن امین  ندای سروش

-اهمیت وفضیلت غدیر  عبدالحمدعقاقیری  آئینه زمان

-خطبه های غدیرمولا وحضرت رضا(ع)ووقایع هفته غدیر علی اصغریونسیان 

-خورشیدغدیر زین العابدین باکوئی مازندرانی نشرآثارمتین

-صدپندوحکایت عباس ندیمی داستانهایی پیرامون غدیرنشر آثارمبین 

-رویکردالغدیربه تحریف  روح الله عباسی(مجموعه غدیریه های صدراسلام)

 -چکیده حماسه غدیر  محمدرضاحکیمی  دلیل ما

-غدیردرگذرزمان هدی پور دلیل ما

-ازحراء درفراز تابلندسریرغدیر  سیدمحمدرضادین پرور  بنیادنهج البلاغه

-موعودغدیر اصغرصادی  نشرآفاق

-ترجمه موسوعه الغدیر(1۲جلد)امینی ترجمه ابوالقاسم حسینی نشرآشنا

-سیری درالغدیر(خلاصه موسوعه الغدیر دریازده فصل)محمدامینی نشرفقاهت

-ارمغان غدیر(چهل حدیث ازمنابع شیعه وسنی)عبدلله فاطمی نیاانتشارات سروش

-اسرارغدیرمحمدباقرانصاری نشرمولودکعبه قم

 -انیس الخطب(شرح خطبه پیامبر(ص)درغدیر)علی اصغراعتمادالواعظْین تهرانی

-بحث غدیرخم ازنظْرقرآن شریف عبدالکریم نیری بروجردی چاپ حکمت

-بحثی درباره حدیث تاریخی غدیرسیدجمال الدین دین پروردارالفکرقم

-برکرانه غدیرسیدسعیدحسینیان مسجدالغدیرقم

-برکه آفتاب سیدمحمدصادق موسوی گرمارودی

-چهارده قرن باغدیرمحمدباقرانصاری  دلیل ما

-شرح وتفسیرخطبه پیامبراکرم درغدیرسیدمحمدتقی نقوی موسسه فرهنگ جلیل

-غدیردرآیینه کاب محمدانصاری دلیل ما

-پیام غدیرعلی اکبرصادقی فرهنگسرای ارسباران

--پیام غدیرعذراانصاری انصارالمهدی

-پیرامون روزتاریخی غدیر لطف الله صافی گلپایگانی

-تحفه غدیریه محمدحسین توتونچی

-ترجمه چهل حدیث ازجلددهم کتاب الغدیرسیدحسن موسوی

-ترجمه خطبه غدیریه محمودبن محمدتقی کلباسی

-پاسداران حماسه غدیر(اشعاروقصائدفارسی درباره غدیر)پرویزعباسی نورالزهرا

-دریادرغدیر(مج شعری درباره غدیر)ثابت محمودی(سهیل)حوزه هنری

-پیامی بزرگ ازبزرگ پیامبران حسین عمادزاده اصفهانی مکتب قرآن

-چهره غدیر مهدی آزین فر

-چهل حدیث پیرامون غدیر سیدمهدی موسوی

-درصحنه غدیر محمدمهدی بن محمد علی رکنی آستان قدس

-حساسترین فرازتاریخ(خطبه رسولخدا(ص)درروزغدیر)موسسه صاحب الزمان(عج)

-حساسترین فرازتاریخ بااستفاده ازموسوعه"الغدیر"علامه امینی جمعی ازدبیران

-داستان غدیردراسلام حسن بن عبدالله سعیدکتابخانه مسجدچهل ستون

-حماسه غدیر(درباره علامه امینی وکتاب الغدیر)محمدرضاحکیمی درخشان

-خطابه غدیر محمدباقرانصاری خوئینی  مولودکعبه قم

-خطبه پیامبراکرم(ص)درغدیرحسین عمادزاده-انشارات شریعت

-خطبه رسول اکرم(ص)درسفرحجه الوداع  مهدی ملتجی انشارات اشرفی

-خطبه الغدیرحسین بن اسدالله اصفهانی ترجمه محمدباقرکرمانی شرکت طبع کتاب

-خطبه غدیرخم عباس جیروتی چاپخانه علمیه قم

-گزارش لحظه به لحظه ازواقعه غدیرمحمدباقرانصاری  دلیل ما

-نسیم غدیر۴۰حدیث درباره فضائل علی(ع)حسین اثنی عشری مرکزفرهنگی منی

-ستیزباآفتاب(ترجمه کتاب الغدیروالمعارضون)سیدمرتضی عاملی ترجمه:شانه چی

-حدیث الغدیر(خطی)  منصوربن حسین آبی

ج-کتابهاومتون عربی:

-نهج الایمان(پیرامون امامت علی(ع)درقرآن باااستنادبروایات اهل سنت)ابن جبیر

-عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار(حدیث الغدیر)میرحامدحسین کنتوری

-اقسام المولی فی اللسان (شیخ مفید)تحقیق محمدمهدی نجف

-علی بن ابیطالب(ع)و حدیث تربیع.وحدیث استخلاف والمناقب وزیارت جامعه

-تفسیرآیه تبلیغ الآیه محمدعلی بن عنایه الله تبریزی(شیخ الاسلام)

-الدره الغریه والتحفه اعلویه  محمدعلی بن ابی القاسم اردوبادی

-دلیل النص بخبرالغدیر علی امامه امیرالمومنین(ع) محمدبن علی کراجکی

-حدیث الولایه احمدبن محمد

-تفسیرآیه تبلیغ الآیه  محمدعلی بن عنایه الله تبریزی(شیخ الاسلام)

-الایضاح والتبصیر(التعبیر)فی جواب مساله المولی حسین بن علی مویدالدین

-بیان من کنت مولاه  محسن بن حسین خزاعی

-دعاء الهداه الی اداء حق الموالاه(ده جلدخطی)عبدالله حسکانی

-شهاب ثاقب مهدی نراقی (دفاعیه هاوردیه های دیدگاههای شیعه وسنی)

-امامه علی اداءلعقل  محمدجومغنیه   کلمه الحق

-رساله الولایه   رحیمی

-اسرارآل محمد-پیرامون اثبات خلافت علی–سلیم بن قیس هلالی نشرآوای رعنا

-روشنگری درباره امامت  ترجمه کتاب الافصاح شیخ مفید مترجم عطائی دارالکتب

-معرفه الامام چندجلدی حسینی طهرانی دلیل ما

-تفسیرآیه الموده شهاب الدین مصباحی محمدباقرسجودی  مجمع احیاء الثقافه

-کفایه الخصام ترجمه غایه المرام هاشم بحرانی پیرامون خلافت علی

-الغدیرفی الکتاب والسنه والادب علامه امینی دارالکتب الاسلامیه

-فیض الغدیرفیمایتعلق بحدیث الغدیر  شیخ عباس قمی موسسه درراه حق

-المدخل الی دراسه نص الغدیر محمدمهدی الآصفی مجمع جهانی اهلبیت(ع)

-اعلام الغدیر(گروه نویسندگان انتشارات جامعه مدرسین)

-الغدیروالمعارضون سیدجعفرمرتضی عاملی

-الغدیرفی الاسلام محمدرضافرج الله حلفی نجفی مطبعه الراعی

-خطبه النبی (ص)یوم الغدیر(بانضمام شرح لغات)

-الایضاح والتفسیر فی معنی یوم الغدیرعلی بن محمد عبشمی

-ذکری عیدالغدیر موسیبن محمدعلی یعقوبی نجفی چاپخانه علمیه نجف

-خطبه النبی الاکرم یوم الغدیر(عمادالدین اصفهانی)

-خصائص الغدیر محمدبن یعقوب کلینی

د-نشریات:

-مجله امامت پژوهی قم بلوارامین

+ نوشته شده در  ساعت   توسط "سیدمحمدابراهیم حسنی"لطفابه ادامه مطلب..  |