X
تبلیغات
پایگاه البلاغ(امام علی ونهج البلاغه و..) - معرفی موضوعی کتب ونشریات وکامنتهاپیرامون شیعه-غدیر-ولایت وامامت امام علی(ع):

الف-کامنتها:

پایگاههای امام علی(ع):

وبلاگ امام اول  www.emamavalali.persianblog.ir

وبلاگ امیرالمومنین:http://www.amiralmomenin.mihanblog.com/

نجف اشرف:http://www.alnajaf2012.com/far/

وبلاگ علی: www.papco80.blogfa.com/http:/

وبلاگ یاعلی:www.rabbanah.blogfa.com/http:/

ولایت ودوستی باعلی:www.ompc-velayat.blogfa.com/http://

وبلاگ ماه ولا:www.mahevelaa.mihanblog.com/http://

فقط حیدر:http://www.masire-ali.mihanblog.com/

وبلاگ امام علی: http://www.baali110.blogfa.com 

وبلاگ امیزالمومنین(ع):http://www.amiralmomenin.mihanblog.com/

پایگاه فضائل علی(ع):http://www.nahjeali.mihanblog.com

وبلاگ مولاعلی(ع):http://www.movlaali.mihanblog.com 


پایگاههای شیعه شناسی:

-پایگاه کتابشناسی شیعه:http://www.al-athar.ir/default.aspx

شیعه شناسی:http://www.shiaslam.blogfa.com/

وبلاگ شیعیان:http://www.shiaian.blogfa.com/

دیارعاشقان:http://www.d-asheghan.blogfa.com/

پایگاه شیعه:http://www.shia12.mihanblog.com/post/254

سایت تشیع:http://www.tashayo.org/

اخبارشیعه :http://www.shia-news.com/

پایگاه شیعیان:http://www.shiayan.ir/

مجمع جهانی شیعه شناسی:http://www.shiastudies.com/

پایگاه شیعه شناسی:http://www.al-shia.org/html/far/

پایگاه شیعه ها: http://shiaha.com/


پایگاههای غدیر:

پایگاه غدیر: http:// www.ghadirali.persianblog.ir/

بنیادفرهنگی امامت:http://www.emamat.org/

خطابه غدیر:http://www.khetabeghadir.com/default.aspx

http://ghadirblog.blogfa.com/وبلاگ غدیر 

وبلاگ پربارقائمیون:http://www.ghaemioon.blogfa.com/

امیرعشق:http://amire-eshqh.blogfa.com/

وبلاگ دیارعاشقان:http://www.d-asheghan.blogfa.com/

ابلاغ غدیر:http://eblagh-ghadeer.blogfa.com/

پایگاه غدیرعلی:http://www.ghadirali.persianblog.ir/

پایگاه آرزوها:http://www.aarezoha.blogfa.com/

بنیادبین المللی غدیر:http://alghadir.ir/alghadir/

مرکزاطلاع رسانی غدیر:http://www.ghadeer.org/index.html

کارگاه تخصصی غدیرپژوهی:http://www.kargahghadir.com/

پایگاه میثاق (اطلاع رسانی غدیر):http://www.missagh.org/

کامنتهای مقالاتی غدیر:http://ghadirekhom110.blogfa.com/

www.imamali.ir/13011633/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A/%D9%BE%D8 %B1%D8%B3%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1

علت عدم حضورامام علی(ع)درسقیفه بنی ساعده:http://ido.ir/a.aspx?a=1391081004

نهج البلاغه ووصایت امیرمومنان:http://fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=16


ب-کتب:

۱-پیرامون امامت وولایت وحق خلافت امام علی(ع)

-ولايت علي(ع)درقرآن كريم وسنت پيامبر(ص)علامه عسگري دانشگاه اصول دين

-چهل دلیل درامامت امیرالمومنین محمدحسین صفاخواه نشرابرون

-"اشهدان علیاولی الله دراذان"سیدعلی شهرستانی ترجمه:سیدهادی حسنی-دریا

-سفینه علوی محمدحسین صفاخواه نشرابرون پیرامون امامت علی(ع)

-سری درآیات ولایت وامامت سلسله مباحث آیه الله یثربی ج۲ محمدجوادخلیلی

-خلافت وولایت حضرت علی(ع)  ابراهیم پیشوائی ملایری   نشرطلیعه سبز

-تحقیقی پیرامون امامت عامه وخاصه-علی(ع)-حبیب طاهری جنبه های قرآنی

-النصوص دلایل ولایت علی(ع) ازاهل سنت محمدرضا آقادادی  نشردلیل ما 

-ولایت وامامت امام علی درقرآن  نشردهاقان

-اثبات ولایت امیر  ازقرآن وسنت  2جلد  عبدالصمدساکی   طوبای محبت

-دوستی امیرمومنان وشیعیان او محمدجوادمحمدی دفترنشرحبیب

-شیعیان علی(ع)ازنگاه پیامبر(ص)محمدحسن زمانی بوستان کتاب

-امام شناسی سیدمحمدحسین حسینی طهرانی انتشارات حکمت

-معنای مولا جوادمحدثی مرکزپژوهشهای فارسی غدیر

-حق باعلیست مهدی فقیه ایمانی

-اقراربه علی(ع)ازصبح ازل تاشام ابد  سیدمحمدعلوی طباطبائی نشرراه یافتگان

-پیمان وپایداری خلافت الهی امیرالمونین وچگونگی مواجهه باآن عبدالعلی موحدی

-امیرالمومنین علی(ع)وصی وجانشین رسولخدا(ص)سیدهادی ولائی نشرمنیر

۲-پیرامون غدیرخم:

-غديردرقرآن وقرآن درغدير3جلدي محمدباقرانصاري

-علی ازغدیرتاشهادت    آئینه زمان

-پرتوی ازغدیر(دراثبات امامت وولایت ازکتب اهل سنت)مهدی حائری تهرانی-هجرت

-چهل حدیث ولایت وغدیر معاونت فرهنی وزارت ارشاد)وزارت کشور

-جانشین محمد(حدیث غدیر)موسسه درراه حق

-انوارولایت درخطبه غدیر رضااصلانی

-هزارویک نکته درباره غدیر وفضایل امیرالمومنین ملک محمدی

-هزارنکته ازالغدیر رضامعراجی(اشعار)نشرحبیب

-آخرین نمازپیامبر مرتضی عسکری  ابرون پیرامون انتخاب علی

-خطبه غدیر محسن امین  ندای سروش

-اهمیت وفضیلت غدیر  عبدالحمدعقاقیری  آئینه زمان

-خطبه های غدیرمولا وحضرت رضا(ع)ووقایع هفته غدیر علی اصغریونسیان 

-خورشیدغدیر زین العابدین باکوئی مازندرانی نشرآثارمتین

-صدپندوحکایت عباس ندیمی داستانهایی پیرامون غدیرنشر آثارمبین 

-رویکردالغدیربه تحریف  روح الله عباسی(مجموعه غدیریه های صدراسلام)

 -چکیده حماسه غدیر  محمدرضاحکیمی  دلیل ما

-غدیردرگذرزمان هدی پور دلیل ما

-ازحراء درفراز تابلندسریرغدیر  سیدمحمدرضادین پرور  بنیادنهج البلاغه

-موعودغدیر اصغرصادی  نشرآفاق

-ترجمه موسوعه الغدیر(1۲جلد)امینی ترجمه ابوالقاسم حسینی نشرآشنا

-سیری درالغدیر(خلاصه موسوعه الغدیر دریازده فصل)محمدامینی نشرفقاهت

-ارمغان غدیر(چهل حدیث ازمنابع شیعه وسنی)عبدلله فاطمی نیاانتشارات سروش

-اسرارغدیرمحمدباقرانصاری نشرمولودکعبه قم

 -انیس الخطب(شرح خطبه پیامبر(ص)درغدیر)علی اصغراعتمادالواعظْین تهرانی

-بحث غدیرخم ازنظْرقرآن شریف عبدالکریم نیری بروجردی چاپ حکمت

-بحثی درباره حدیث تاریخی غدیرسیدجمال الدین دین پروردارالفکرقم

-برکرانه غدیرسیدسعیدحسینیان مسجدالغدیرقم

-برکه آفتاب سیدمحمدصادق موسوی گرمارودی

-چهارده قرن باغدیرمحمدباقرانصاری  دلیل ما

-شرح وتفسیرخطبه پیامبراکرم درغدیرسیدمحمدتقی نقوی موسسه فرهنگ جلیل

-غدیردرآیینه کاب محمدانصاری دلیل ما

-پیام غدیرعلی اکبرصادقی فرهنگسرای ارسباران

--پیام غدیرعذراانصاری انصارالمهدی

-پیرامون روزتاریخی غدیر لطف الله صافی گلپایگانی

-تحفه غدیریه محمدحسین توتونچی

-ترجمه چهل حدیث ازجلددهم کتاب الغدیرسیدحسن موسوی

-ترجمه خطبه غدیریه محمودبن محمدتقی کلباسی

-پاسداران حماسه غدیر(اشعاروقصائدفارسی درباره غدیر)پرویزعباسی نورالزهرا

-دریادرغدیر(مج شعری درباره غدیر)ثابت محمودی(سهیل)حوزه هنری

-پیامی بزرگ ازبزرگ پیامبران حسین عمادزاده اصفهانی مکتب قرآن

-چهره غدیر مهدی آزین فر

-چهل حدیث پیرامون غدیر سیدمهدی موسوی

-درصحنه غدیر محمدمهدی بن محمد علی رکنی آستان قدس

-حساسترین فرازتاریخ(خطبه رسولخدا(ص)درروزغدیر)موسسه صاحب الزمان(عج)

-حساسترین فرازتاریخ بااستفاده ازموسوعه"الغدیر"علامه امینی جمعی ازدبیران

-داستان غدیردراسلام حسن بن عبدالله سعیدکتابخانه مسجدچهل ستون

-حماسه غدیر(درباره علامه امینی وکتاب الغدیر)محمدرضاحکیمی درخشان

-خطابه غدیر محمدباقرانصاری خوئینی  مولودکعبه قم

-خطبه پیامبراکرم(ص)درغدیرحسین عمادزاده-انشارات شریعت

-خطبه رسول اکرم(ص)درسفرحجه الوداع  مهدی ملتجی انشارات اشرفی

-خطبه الغدیرحسین بن اسدالله اصفهانی ترجمه محمدباقرکرمانی شرکت طبع کتاب

-خطبه غدیرخم عباس جیروتی چاپخانه علمیه قم

-گزارش لحظه به لحظه ازواقعه غدیرمحمدباقرانصاری  دلیل ما

-نسیم غدیر۴۰حدیث درباره فضائل علی(ع)حسین اثنی عشری مرکزفرهنگی منی

-ستیزباآفتاب(ترجمه کتاب الغدیروالمعارضون)سیدمرتضی عاملی ترجمه:شانه چی

-حدیث الغدیر(خطی)  منصوربن حسین آبی

۳-کتابهاومتون عربی:

-نهج الایمان(پیرامون امامت علی(ع)درقرآن باااستنادبروایات اهل سنت)ابن جبیر

-عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار(حدیث الغدیر)میرحامدحسین کنتوری

-اقسام المولی فی اللسان (شیخ مفید)تحقیق محمدمهدی نجف

-علی بن ابیطالب(ع)و حدیث تربیع.وحدیث استخلاف والمناقب وزیارت جامعه

-تفسیرآیه تبلیغ الآیه محمدعلی بن عنایه الله تبریزی(شیخ الاسلام)

-الدره الغریه والتحفه اعلویه  محمدعلی بن ابی القاسم اردوبادی

-دلیل النص بخبرالغدیر علی امامه امیرالمومنین(ع) محمدبن علی کراجکی

-حدیث الولایه احمدبن محمد

-تفسیرآیه تبلیغ الآیه  محمدعلی بن عنایه الله تبریزی(شیخ الاسلام)

-الایضاح والتبصیر(التعبیر)فی جواب مساله المولی حسین بن علی مویدالدین

-بیان من کنت مولاه  محسن بن حسین خزاعی

-دعاء الهداه الی اداء حق الموالاه(ده جلدخطی)عبدالله حسکانی

-شهاب ثاقب مهدی نراقی (دفاعیه هاوردیه های دیدگاههای شیعه وسنی)

-امامه علی اداءلعقل  محمدجومغنیه   کلمه الحق

-رساله الولایه   رحیمی

-اسرارآل محمد-پیرامون اثبات خلافت علی–سلیم بن قیس هلالی نشرآوای رعنا

-روشنگری درباره امامت  ترجمه کتاب الافصاح شیخ مفید مترجم عطائی دارالکتب

-معرفه الامام چندجلدی حسینی طهرانی دلیل ما

-تفسیرآیه الموده شهاب الدین مصباحی محمدباقرسجودی  مجمع احیاء الثقافه

-کفایه الخصام ترجمه غایه المرام هاشم بحرانی پیرامون خلافت علی

-الغدیرفی الکتاب والسنه والادب علامه امینی دارالکتب الاسلامیه

-فیض الغدیرفیمایتعلق بحدیث الغدیر  شیخ عباس قمی موسسه درراه حق

-المدخل الی دراسه نص الغدیر محمدمهدی الآصفی مجمع جهانی اهلبیت(ع)

-اعلام الغدیر(گروه نویسندگان انتشارات جامعه مدرسین)

-الغدیروالمعارضون سیدجعفرمرتضی عاملی

-الغدیرفی الاسلام محمدرضافرج الله حلفی نجفی مطبعه الراعی

-خطبه النبی (ص)یوم الغدیر(بانضمام شرح لغات)

-الایضاح والتفسیر فی معنی یوم الغدیرعلی بن محمد عبشمی

-ذکری عیدالغدیر موسیبن محمدعلی یعقوبی نجفی چاپخانه علمیه نجف

-خطبه النبی الاکرم یوم الغدیر(عمادالدین اصفهانی)

-خصائص الغدیر محمدبن یعقوب کلینی


ج-نشریات:

-مجله امامت پژوهی قم بلوارامین

+ نوشته شده در  ساعت   توسط "سیدمحمدابراهیم حسنی"لطفابه ادامه مطلب..  |